ZVSB

Zwemvereniging Samen Beter

Home


WELKOM

Welkom op de site van Zwemvereniging Samen Beter (ZVSB). ZVSB is een Haagse zwemvereniging waarbij de kinderen centraal staan. Zij krijgen zwemles van een enthousiast team van instructeurs en instructrices.

ENVOZ

ZVSB heeft een licentie bij de ENVOZ. Dit betekent dat de kinderen volgens de ENVOZ-methode op een leuke manier les krijgen waarbij zelfredzaamheid zeer belangrijk is. Oftewel, uw kind leert al heel snel zichzelf te redden mocht hij/zij in het water vallen.

Alle instructeurs en instructrices krijgen regelmatig (herhalings-) cursussen van de ENVOZ. Met deze cursussen worden zij bijgeschoold in de nieuwste instructietechnieken, lesmethodes en ontwikkelingen. Hierdoor leert uw kind beter en sneller zwemmen.

Ooievaarspas

Vanaf 1 oktober 2019 bieden wij ook zwemlessen aan voor ooievaarspashouders.
Hierdoor kan uw kind tegen een 100% gereduceerd tarief (100% korting) bij ons leren zwemmen.

TIJD

Wij geven op de zaterdagavond les van 18:30 tot 19:15.
De deur bij het zwembad om om te gaan kleden gaat om 18:10 open en sluit om 18:25.

LOCATIE

ZVSB zwemt in Zwembad De Waterthor aan de Thorbeckelaan 350 in Den Haag.

DIPLOMA’S

Bij ZVSB kunnen de kinderen veel zwemdiploma’s halen. De diploma’s die de kinderen kunnen halen zijn verdeeld in twee groepen (zie menu diploma’s):

DIPLOMA’S VOOR DE ONDIEPE BADEN

Beginnende zwemmers
De twee ondiepe baden van het zwembad zijn verdeeld in vier groepen. Voor elke groep is afgesproken wat de vereiste vaardigheden van de leerlingen moet zijn. De kinderen worden via een programma van eisen op een leuke en leerzame wijze op dat niveau gebracht. Zodra dat niveau bereikt is kan het kind doorschuiven naar het volgende bad met nieuwe uitdagingen met weer een hoger niveau aan vaardigheden. Het tempo van de doorstroming hangt dus sterk af van de ontwikkeling van het kind. Om een goede start te kunnen maken en om sneller resultaten te bereiken vragen we van de nieuw startende kinderen dat zij al watervrij zijn. Dat wil zeggen dat de kinderen vrij en zonder angst het ondiepe bad in durven te gaan, durven te drijven en misschien zelfs al onder water durven te gaan. Kinderen die bij ZVSB gaan starten zullen daarop getest worden. Let wel: we vragen uiteraard geen onmogelijke dingen want het echte zwemmen dat moeten ze natuurlijk nog bij ons leren. We vragen wel een minimaal niveau omdat we gemerkt hebben dat veel kinderen in het verleden en in toenemende mate lang bezig zijn om juist deze basisvaardigheden aan te leren wat effectief lesgeven moeilijk maakt. Gevolg daarvan is dat deze kinderen lang bezig zijn om door te kunnen schuiven naar het volgende bad. Het is aan de badleiding om het niveau van de kinderen te beoordelen en daar op in te spelen. Het is aan de ouders om met de toelatingseisen rekening te houden ingeval zij hun kind(eren) aanmelden voor de zwemlessen.

Nieuwe kinderen worden per de eerste les van de maand opgeroepen en zoals gezegd worden zij de eerste twee lessen getoetst op de vereiste vaardigheden. Om alle kinderen objectief te kunnen beoordelen worden zij gedurende de eerste maand beoordeeld op voortgang en ontwikkeling. Ingeval van twijfel zal dan een gesprek met de ouders plaatsvinden om de bevindingen met elkaar te bespreken en te bepalen of en op welke wijze de lessen voortgezet kunnen worden. Nemen wij geen contact op dan gaan we automatisch door en hoeft er verder niets besproken te worden.

Tijdens het zwemmen in de ondiepe baden, oefenen wij ook individueel met de kinderen in het diepe bad. Dit gebeurt onder privébegeleiding van een zweminstructeur die met ze mee zwemt. Deze methode zorgt ervoor dat ze al gewend raken aan het diepe bad.

DIPLOMA’S VOOR DE DIEPE BADEN

A, B, C-survival diploma’s en Zwemvaardigheden
Na de 5e groep gaan de kinderen naar het diepe bad. In het diepe bad oefenen ze voor het A, B en C-survival zwemdiploma. Na het behalen van hun C-survival zwemdiploma, kunnen ze nog verder zwemmen voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3.
Reddingsdiploma’s en Conditiecertificaten
Na het behalen van de drie zwemvaardigheidsdiploma’s kunnen de kinderen bij ZVSB ook nog een aantal extra uitdagende diploma’s en certificaten halen. Deze diploma’s zijn uniek en alleen bij ZVSB te behalen zoals:

Dit zijn zeer leuke en uitdagende diploma’s om te halen voor de kinderen die dan al ongeveer 10 jaar oud zijn.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Naast het zwemmen voor de diploma’s en certificaten wordt er jaarlijks ook nog extra zwemactiviteiten georganiseerd voor de kinderen, zoals:

VRIJ ZWEMMEN

Ook kunnen de ouders gelijktijdig met het les zwemmen van hun kind(eren), zelf vrij zwemmen in het diepe bad tegen een kleine vergoeding. Er is speciaal voor de ouders een vrije zwembaan gecreëerd. Minimaal één zwemdiploma is hiervoor verplicht. Uit ervaring blijkt dat de kinderen het fantastisch vinden als hun vader of moeder ook zwemmen tijdens hun zwemles.

TENSLOTTE

Tot slot nodig ik u uit om deze website van ZVSB verder te bekijken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd het contactformulier invullen (zie contact). Of kom gewoon langs bij het Zwembad De Waterthor. Iedere zaterdag vanaf 18.00 uur kunt u ons spreken bij de bestuurstafel naast de hoofdingang van het zwembad. U wordt daar enthousiast ontvangen.
Tot snel ziens in het zwembad bij ZVSB en alvast veel zwemplezier.

Zijingang zwembad, ingang zvsb
Ingang zwembad De Waterthor voor zwemlessen ZVSB.