ZVSB

Zwemvereniging Samen Beter

Nieuwsbrief


Beste leden, ouders en vrijwilligers van ZVSB,

Het is alweer een tijdje geleden dat wij jullie hebben geïnformeerd en willen jullie hieronder van een aantal zaken op de hoogte brengen.


Belangrijke data 2022 EN 2023

Afzwemmen ABC-Zwemsurvival: 12 november 2022/18 maart, 25 juni en 11 nov 2023
Afzwemmen Zwemvaardigheden 1,2 en 3: 5 november 2022/4 november 2023
Afzwemmen Conditiecertificaat (ZV-heden): 18 februari 2023
Opleidingsavond instructie (GEEN lessen) 7 januari 2023
Scannen Ooievaarspassen: 14 januari 2023
Laatste les voor de Kerst: 17 december 2022
Geen les op 24 en 31 december 2022 en 7 januari 2023

Puntjes van aandacht

Hieronder willen we nog even een aantal punten onder de aandacht brengen t.a.v. van onze “spelregels” voor, tijdens en na de lessen

Aanmeldstop

Er is momenteel een aanmeldstop vanwege de lange wachtlijst die we hebben. Zodra dit weer kan, informeren wij u uiteraard hierover.

Verhoging contributie

Per 1 januari 2023 wordt de maandelijkse contributie verhoogt naar € 21,--.

Vertrouwenspersonen

Door het bestuur van ZVSB, zijn twee vertrouwenspersonen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.
Dat zijn:

Inge Neilen, zwemjuf van bad 4
en Gerard Mulder, zwemmeester in het diepe bad.

Mocht u als ouder maar ook als vrijwilliger, in contact willen komen met (1 van) beiden, laat dit dan even aan de tafel weten. Wij zorgen dat dit contact tot stand wordt gebracht. Zodra zij, als vertrouwenspersoon, via de email bereikbaar zijn, zullen wij deze ook op onze site bekend maken en in de volgende Nieuwsbrief vermelden.

Voorstellen ZVSB-vrijwilliger

Om ook de ouders met de zwemmeesters, -juffen en alle andere vrijwilligers die het wekelijks zwemmen mogelijk maken, kennis te laten maken, gaan we de komende nieuwsbrieven ons aan jullie voorstellen. Wij denken dat we op deze manier ook de ouders kunnen laten weten wat ons elke week weer beweegt om met de kinderen aan de slag gaan om hen een leuke, leerzame en plezierige zwemles te bezorgen.

Ons streven is om samen met de kinderen, zwemmeesters en juffen maar ook met de ouders, de kinderen aan een veilige les te helpen om zo te leren zwemmen en veilig te laten spelen in en rond het water.

foto of cees

EVEN VOORSTELLEN, deze keer MET: Cees van der Bent

Ik ben Cees van der Bent en als voorzitter van onze leuke zwemvereniging ZVSB de eer om het spits af te bijten om mezelf aan jullie voor te stellen.

Eigenlijk ben ik ongeveer 20 jaar geleden gevraagd om een keer les te komen geven en dat doe ik nog steeds. Het blijft elke keer weer leuk om te zien hoe kinderen zich, ieder op hun eigen manier en tempo, ontwikkelen vanaf het eerste kikkerbadje tot en met de zwemvaardigheden.

Omdat we een kleine vereniging zijn, kennen we de kinderen en we zouden dat echt niet anders willen. Het diplomazwemmen is elke keer weer een hoogtepunt die we met de kinderen, de ouders en andere familieleden vieren. Ik vind het zelf bijzonder hoe leuk het is om de kinderen met een diploma te belonen en vooral ook omdat ik de meeste van hen ook ken.

Maar uiteraard ben ik heel trots en blij met de wekelijkse inzet van de zwemmeesters en -juffen en andere vrijwilligers.

Afgelopen week is een medewerker van de gemeente Den Haag langs geweest om te komen kijken hoe wij als vereniging de lessen organiseren en hoe wij lesgeven. Het verbaasde me eigenlijk niet dat hij blij verrast was met de wijze waarop wij met de kinderen omgaan en de wijze waarop wij op een leuke en leerzame wijze de lessen geven. Een mooier compliment kunnen we als vereniging niet krijgen.

Ik geef het volgende voorstelrondje door aan meester Ronald de Hilster, badmeester van bad A en onze ZVSB-veiligheidscoördinator.

Herhaling bericht: OPROEP OUDERS

Wij doen graag een oproep aan ouders om ons mee te helpen toezicht te houden in de kleedkamers voor en na de les.
Aangezien onze eigen mensen hier geen tijd voor hebben i.v.m. voorbereiden van de lessen en afronding van de lessen en opruimen materialen, roepen wij de hulp van u in.

Interesse? Geef het even aan bij de tafel. Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking ook namens de kids..

KNIPPEN LIDMAATSCHAPSKAART

Laat de kaart iedere zaterdag voor de les knippen aan de tafel in de hal. Is de kaart zoekgeraakt, ga eerst thuis nog een keer goed zoeken of vraag anders een nieuwe kaart aan bij de tafel. Deze kan de week erna worden opgehaald. Kosten zijn € 1,--.

Vragen, suggesties, ideeën of andere zaken, maak het ons kenbaar door het even door te geven aan één van onze gastvrouwen aan de deur VOOR het zwemmen. Wij zullen proberen u gelijk te woord te staan.

Heeft u vragen over het zwemmen van uw kind in één van de baden, laat het ons dan weten zodat we navraag kunnen doen bij de instructie van desbetreffend bad.

Download nieuwsbrief