ZVSB

Zwemvereniging Samen Beter

Nieuwsbrief


Beste leden, ouders en vrijwilligers van ZVSB,

Door middel van deze nieuwe Nieuwsbrief willen wij jullie weer van een aantal zaken op de hoogte brengen.

Veel leesplezier!

Het Bestuur van ZVSB


Voor de agenda

Jaarplanner 2023 Jaarplanner 2024
Afzwemmen ABC-Zwemsurvival 11 november 23 maart/22 juni/16 november
Briefjes worden meegegeven op 28 oktober* 9 maart/8 juni/2 november*
Afzwemmen Conditiecertificaat 17-feb
Briefjes worden meegegeven op 3-feb*
Afzwemmen Zwemvaardigheden 4-nov 9-nov
Briefjes worden meegegeven op 21-okt* 26-okt*
Scannen Ooievaarspassen 13 jan en 7 sept
Sinterklaasviering 18-nov
ZOMERvakantie ma 8 juli t/m 20 aug 2023 ma 13 juli t/m 25 aug 2024
Laatste les VOOR zomervakantie 1-jul-23 6-jul-24
Eerste les NA zomervakantie 26-aug-23 31-aug-24

*leerlingen die op deze data GEEN afzwembriefje meekrijgen, hebben GEEN zwemles op de hierboven genoemde afzwemdata


AANDACHTSPUNTEN

Hieronder willen we nog even een aantal punten onder de aandacht brengen t.a.v. van onze “spelregels” voor, tijdens en na de lessen

SAMENVOEGING BADEN 1 EN 2

Hieronder willen wij u van en belangrijke wijziging op de hoogte brengen.

De baden 1 en 2 zijn vanaf september 2023 samengevoegd. De kinderen worden via een programma van eisen op een leuke en leerzame wijze op dat niveau gebracht. Zodra dat niveau bereikt is kan het kind doorschuiven naar het volgende bad met nieuwe uitdagingen met weer een hoger niveau aan vaardigheden. Het tempo van de doorstroming hangt dus sterk af van de ontwikkeling van het kind. Om een goede start te kunnen maken en om sneller resultaten te bereiken roepen we kinderen nu op vanaf 7 jaar en vragen we van hen dat zij al watervrij zijn. Dat wil zeggen dat de kinderen vrij en zonder angst het ondiepe bad in durven te gaan, durven te drijven en misschien zelfs al onder water durven te gaan. Kinderen die bij ZVSB gaan starten zullen daarop getest worden.

Let wel: we vragen uiteraard geen onmogelijke dingen want het echte zwemmen dat moeten ze natuurlijk nog bij ons leren. We vragen wel een minimaal niveau omdat we gemerkt hebben dat veel kinderen in het verleden en in toenemende mate lang bezig zijn om juist deze basisvaardigheden aan te leren wat effectief lesgeven moeilijk maakt. Gevolg daarvan is dat deze kinderen lang bezig zijn om door te kunnen schuiven naar het volgende bad. Het is aan de badleiding om het niveau van de kinderen te beoordelen en daar op in te spelen.Het is aan de ouders om met de toelatingseisen rekening te houden ingeval zij hun kind(eren) aanmelden voor de zwemlessen.>br>
De reeds ingeschreven kinderen jonger dan 7 jaar blijven uiteraard op onze huidige wachtlijst staan. Nieuwe kinderen worden per de eerste les van de maand opgeroepen en zoals gezegd worden zij de eerste twee lessen getoetst op de vereiste vaardigheden. Om alle kinderen objectief te kunnen beoordelen worden zij gedurende de eerste maand beoordeeld op voortgang en ontwikkeling. In geval van twijfel zal dan een gesprek met de ouders plaatsvinden om de bevindingen met elkaar te bespreken en te bepalen of en op welke wijze de lessen voortgezet kunnen worden. Nemen wij geen contact op dan gaan we automatisch door en hoeft er verder niets besproken te worden.

VERHOGING CONTRIBUTIE PER 1/1/2024

Hierbij brengen wij u op de hoogte dat het bestuur heeft besloten de maandelijkse contributie per 1 januari 2024 te verhogen naar € 22,50.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Onze vereniging kan altijd vrijwilligers/extra handjes gebruiken tijdens de zwemlessen. Ook kunnen we een extra “plasmoeder/plasvader” gebruiken die tijdens de les met de allerkleinsten meeloopt naar de WC’s

Voel je hier iets voor of wil je extra informatie hebben, meld dit even aan de tafel vóór de zwemles. Iemand van het bestuur zal dan contact opnemen.

KNIPPEN LIDMAATSCHAPSKAART

Laat de kaart iedere zaterdag voor de les knippen aan de tafel in de hal. Is de kaart zoekgeraakt, ga eerst thuis nog een keer goed zoeken of vraag anders een nieuwe kaart aan bij de tafel. Deze kan de week erna worden opgehaald. Kosten zijn €1,--.

ANDERE ZAKEN